Primaire nascholing predikant

Na het mentoraat volgt de primaire nascholing. In deze nascholing ontmoeten beginnende predikanten, verbonden aan hun eerste gemeente of instelling, elkaar voor een uitwisseling van en reflectie op hun werkervaringen. De bedoeling van deze reflectie is dat de predikanten komen tot een (verdere) integratie van persoon, ambt en functie binnen de context van de gemeente of instelling, van de kerk en van de samenleving. In deze nascholing komt de volledige breedte van het predikantschap aan de orde in een onderwijsprogramma dat uitgaat van zelfsturing, dat wil zeggen dat de deelnemende predikanten binnen de aangeboden structuur zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze aan leerinhoud en begeleiding nodig hebben.

De primaire nascholing van predikanten wordt verzorgd door het Theologisch Seminarium van de PThU. Op de > website van de PThU vindt u meer informatie.

De kosten van de nascholing worden gedragen door de landelijke kerk.  De gemeentepredikant kan de reiskosten bij de gemeente declareren als zijnde 
kosten die gemaakt moeten worden in de uitoefening van het ambt. 

0
 keer aangeraden
  • Printen